Osobom, którym zależy na rozpoczęciu kariery naukowej, zazwyczaj bardzo zależy na tym, by uzyskiwać jak najlepsze oceny ze wszystkich egzaminów. Na studiach jest to dużo trudniejsze do osiągnięcia niż w szkole, gdyż tu materiału jest zazwyczaj więcej, a zamiast systematycznego zdawania kolejnych partii materiału, są organizowane dwa razy do roku sesje - zimowa i letnia. Podczas takiej sesji, egzaminów zazwyczaj jest kilka, a student ma do przyswojenia naraz ogromne ilości materiałów.

Dla osób ambitnych, nawet to nie jest przeszkodą w zdobywaniu dobrych ocen, które, po podsumowaniu, mogą przełożyć się na możliwość otrzymania stypendium. Taka forma wsparcia materialnego jest szczególnie pożądana przez studentów studiów dziennych, którzy, nie mogąc pracować, zazwyczaj nie mają zbyt wiele pieniędzy.

Oprócz dobrych ocen w sesji, nie mniej ważne jest też pisanie prac dyplomowych, które będą wysoko oceniane. Wzoru na napisanie pracy na piątkę nie ma, choć są oczywiście pewne elementy, których uwzględnienie w naszej pracy, może podnieść jej wartość.

Na ocenę pracy dyplomowej wpływ ma wiele czynników. Podstawowym jest oczywiście jej zgodność z tematem. Aby nasza praca spełniała ten wymóg, trzeba przygotować pracę, która będzie w sposób wyczerpujący nasz temat rozwijała, nie ograniczając się tylko do uwzględnienia rozległej wiedzy i dokonań innych badaczy, lecz także zawierać będzie nasze, autorskie, wnikliwe sądy, badania i wnioski.

Na ocenę wpływa też język, którego używamy do spisywania swoich przemyśleń. Im więcej ma cech stylu naukowego, ze stosowaniem fachowej terminologii, tym szansa na wysoką ocenę dla naszej pracy większa. Przede wszystkim jednak, pisząc pracę, musimy pamiętać o poprawności językowej. Praca z błędami ortograficznymi czy interpunkcyjnymi, może nie tylko obniżyć ocenę, lecz także w ogóle zdyskwalifikować pracę.

Chęć uzyskania wyższego wykształcenia nie oznacza bowiem, że posiedliśmy wiedzę tylko z wąskiej dziedziny, którą studiowaliśmy, lecz także ma dowodzić, że jesteśmy ludźmi oczytanymi, inteligentnymi, potrafiącymi ładnie się wysławiać i poprawnie pisać. Dotyczy to nie tylko absolwentów studiów humanistycznych, choć trzeba przyznać, że tu nacisk na te cechy jest większy.

Wysoka ocena pracy wiąże się także ze sposobem doboru materiału. Nie musi to wcale oznaczać, że im więcej źródeł uwzględnimy, tym lepiej. Liczy się bowiem nie ilość, a jakość i profesjonalne opracowanie bibliografii.

Prawidłowy zapis bibliograficzny powinien zawierać takie elementy jak: imię i nazwisko autora bądź autorów, tytuł książki lub jej rozdziału (w tym drugim przypadku podać należy także tytuł całej książki), miejsce i rok wydania. W przypisach pod tekstem dodatkowo trzeba, w wielu przypadkach, podać także numery stron, na których znajdują się cytowane przez autora zdania.

Pisanie prac, które zostaną wysoko ocenione, zakłada także odpowiednie przygotowanie do obrony. Umiejętność udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez komisję pytania jest częścią składową końcowej oceny za egzamin dyplomowy. Nie wystarczy więc napisać dobrą pracę, trzeba jeszcze umieć udowodnić słuszność postawionych w niej tez.

Ostatnim etapem, podlegającym symbolicznej ocenie, jest zweryfikowanie przez uczelnię pracy programem antyplagiatowym. Jeśli program nie wykaże plagiatu, a praca i obrona spełnią powyższe wytyczne, praca z pewnością zostanie wysoko oceniona. W efekcie, uczelnia może wyróżnić daną pracę lub też zgłaszać ją na rozmaite konkursy.