Aby napisać ciekawą pracę magisterską albo licencjacką nie raz potrzeba naprawdę dużo wysiłku i poświęcenia czasu, aby znaleźć odpowiednie materiały. Przygotowanie ich do wykorzystania w pracy wymaga czasu i wiedzy. Pisanie prac to przecież również szukanie i przygotowanie materiałów. I prace magisterskie, i prace licencjackie, ale i prace dyplomowe muszą prezentować ciekawą treść i stawiać nowe tezy.

Jak zacząć pisać pracę i jak się za nią zabrać - te informacje powinny zostać przekazane przez wykładowców, pod kierunkiem których pisze się pracę. Oni też, po zapoznaniu się z tematyką, którą chce się zająć student albo uczeń, powinni przedstawić swoim podopiecznym określoną bibliografię. Bibliografia znacznie ułatwi przygotowanie materiału. Obecnie uczelnie kładą szczególny nacisk na oryginalność pracy badając ją również pod kątem ewentualnego dopuszczenia się plagiatu. Niestety dość często dochodzi bowiem do sytuacji, w której okazuje się oddana do oceny praca jest plagiatem.

Obrona pracy to właściwie formalność. Jednak oczywiście należy się do niej odpowiednio przygotować. Przede wszystkim wykładowcy zasiadający w komisji sprawdzają przyszłego magistra pod kątem znajomości tematyki związanej z pracą, którą przedłożył on pod ocenę. Zdobycie tytułu naukowego musi się przecież wiązać z osiągnięciem pewnego poziomu wiedzy w określonej dziedzinie.

Osoby mające przed sobą pisanie pracy magisterskiej doskonale wiedzą, że można tę czynność zlecić. Powszechne są niestety usługi pisania prac magisterskich. Nie jest to etyczne. Tak samo jak etyczne nie jest dopuszczenie się plagiatu.